Boerderij Ondersteboven

Rust en ruimte, zover het oog reikt

Nieuws en Evenementen

Uitbreiding natuurbeheer 2020

Ook in 2020 wordt het natuurbeheer van Boerderij Ondersteboven uitgebreid. Dit keer wordt een wintervoedselakker van een ruime hectare aan de zuidzijde van de boerderij toegevoegd om het overwinteren van akkervogels te ondersteunen. De rest van het grote perceel is inmiddels ingezaaid met wintertarwe. Tevens worden de dijken van de Westdijk behorende bij de boerderij onder de botanisch waardevolle graslanden ondergebracht en de vier poelen (kreek, drinkwaterput, kikker en salamander put en akkervogelput) als klein botanisch water. Zo komt het totaal aan natuurgebied rondom de boerderij inmiddels op bijna 6,5 hectare en daar zijn niet alleen wij heel erg blij mee, maar de akkervogels ook mogen we aannemen, gezien de mooie tellingen. Op verzoek kunnen (bij voorkeur doordeweeks) onder begeleiding wandelingen voor groepen worden geregeld om meer inzicht te geven over flora en fauna.

Doorlopende activiteiten

Foto selectie